Termékbevezetés

Ügyfeleink a szerződés időtartama alatt az abban meghatározott konzultációs napok erejéig igénybe vehetik a Novell PSH szakértőit bármely, Novell termékekhez kapcsolódó hálózati területen végzendő konzultációs munkára. A konzultáció alapvető célja különböző technológiák és konkrét termékek az ügyfél számára alkalmazhatóságának megvizsgálása, a bevezetés feltételeinek, módszertanának és megvalósítási terveinek kidolgozása, illetve a megvalósítás ellenőrzése mind annak folyamatában, mind üzemelése közben. A konzultáció témája lehet a Novell PSH által előre meghatározott terület, avagy megegyezés alapján bármely kapcsolódó hálózati informatikai terület.

megoldáscsoportok

A szakszerű munka és a hatékony szervezés érdekében, az ügyfelek jellemző problémaköreihez igazodóan a műszaki és üzleti szaktudást megoldáscsoportokba szervezve kezeljük. Az egyes projektekben az igényeknek megfelelően egy vagy több megoldáscsoport szakemberei vesznek részt. Konzultációs részlegünk az alábbi megoldáscsoportokból áll:

Infrastruktúra (platform)
A csoport specialitása a különféle operációs rendszerek és címtárak, elsősorban – de nem kizárólag – a NetWare és az eDirectory különböző verziói. Lévén alapvető fontosságú, ez a megoldáscsoport gyakorlatilag majdnem minden projekt része és minden megoldáscsoport munkájának alapját képezi. Ide tartoznak a Novell legmodernebb, platform- és/vagy címtárfüggetlen megoldásai: a NetMail levelezőrendszer, az iFolder biztonságos fájlmegosztási rendszer, valamint a Volera proxyberendezések és szoftverek.

Felügyelet (management)
A felügyeleti csoport feladatkörébe tartoznak a Novell ZENworks családjának termékei (munkaállomás- és alkalmazásfelügyelet, irányelvalapú szerverfelügyelet és hálózatanalízis), valamint általában minden kliensoldali felügyeleti probléma megoldása.

Csoportmunka (collaboration)
Az együttműködési megoldáscsoport foglalkozik a GroupWise munkacsoportos/együttműködési rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel, valamint minden egyéb, nem Novell-fejlesztésű levelezőrendszerrel.

Projektvezetés (project management)
A cég növekedéssel párhuzamosan megnőtt az igény az iránt, hogy a kiemelt méretű, több megoldáscsoportot és szervezetet együtt mozgató projektek vezetésével külön csoport foglalkozzon a cégen belül. E csoport felelős a nagyméretű projektek és az azokat végrehajtó megoldáscsoportok szervezéséért, koordinálásáért és irányításáért.

Metacímtár (metaDirectory Services)
A metacímtár-csoport elsődleges feladata a heterogén, többféle alkalmazást használó rendszereken belül a felhasználói azonosítók és jogosultságok egységes kezelésének megteremtése. A csoport elsősorban a Novell DirXML megoldására, az ezzel kapcsolatos XML/XSLT fejlesztésekre és adatbázis-illesztésekre, valamint a szervezeteken átnyúló metacímtár-projektek vezetésére szakosodott.

Alkalmazásfejlesztés (application and support development)
A rendszer üzemeltetése, fejlesztése, bővítése, esetleg migrációja kapcsán elengedhetetlenné vált, hogy a konzultációs csoporton belül egy fejlesztői csapat álljon fel, segítse a mérnökök munkáit, a hatékonyságot növelő segédprogramok elkészítésével. A csoport másik feladata, hogy a Novell termékeihez, címtárakhoz kapcsolódó egyedi, az ügyfél igényeihez maximálisan idomuló programok fejlesztése.

Kiegészítő szolgáltatások
A fenti megoldáscsoportok mindegyike egyéb belső szolgáltatásokra épül, azok erős támogatásával működik. Ezeknek a kiegészítő szolgáltatásoknak kettős célja van: egyrészt, hogy a megoldáscsoportok munkáját megkönnyítsék, hogy fő feladatukra koncentrálhassanak; másrészt pedig, hogy jól körvonalazott folyamatokkal garantálják a szolgáltatások magas színvonalát.

Kötelezettség nyilvántartás. Már megtanultuk, milyen fontos, hogy kötelezettségeinket pontosan számon tartsuk, így szigorú szabályokat alkottunk, amelyek szerint működni tudunk és felelősségeinket ezek alapján osztjuk fel.

Kereskedelmi támogatás. Gyakori probléma, hogy egyes megoldások szakértőinek közvetlen kereskedelmi feladatokat kell ellátniuk, például ajánlatokat írnak. Noha tanácsadóink természetesen nyújtanak technikai segítséget, amikor például teljes rendszerekről készítünk ajánlatokat, a licencekkel, azok áraival és egyéb, kereskedelmi kérdésekkel nem kell foglalkozniuk.

Dokumentálás és minőségbiztosítás. Technikai szakértőink válláról szintén levesszük a dokumentumkészítési feladatok egy részét (pl. fordítás, szerkesztés, lektorálás), melyeket szigorú minőségbiztosítás mellett végzünk.

konzultációs napok elszámolása

Az Ügyfél igénye alapján a konzultációs munkanapok oktatási és támogatási munkanapokká is konvertálhatók. Egy konzultációs munkanap egy oktatási vagy munkanapnak felel meg.
Szintén az Ügyfél igénye alapján a Novell PSH által biztosított konzultációs napok, előre egyeztetett időpontban más, nem szorosan a Novell termékekhez kapcsolódó informatikai konzultációra is felhasználhatóak.

Egy konzultációs nap 8 óra időtartamot jelent. Minden kiszállás esetén a minimálisan 2 óra kerül számlázásra. A Novell PSH konzultációs napidíjak a kiszállás költségeit Magyarország egész területére tartalmazzák.

Konzultációs napok felhasználása
A fel nem használt konzultációs napok egy éven belül összevonhatóak. Az ügyfél a szerződésben meghatározásra kerülő havi konzultációs napot az alábbi tevékenységek bármelyikére igénybe veheti és szabadon felhasználhatja.

Ügyfél kérésére a konzultációs napokat fel lehet használni a PC környezetben történő kliens és szerver oldali implementálási/megvalósítási munkákra. Az elszámolás a munka jellegétől (az igényelt szakértelemtől) függően négy kategóriába sorolható:

  • technikusi munkavégzés: pl. klienskonfigurálás, klienskarbantartás, kliens átvilágítás, web-szerkesztés, programozás
  • rendszermérnöki munkavégzés: pl. eszköztelepítés -konfigurálás és -karbantartás, szerver finomhangolás, hibaelhárítás
  • tanácsadói munkavégzés: pl. konzultáció, oktatás, rendszer finomhangolás, biztonságtechnikai felülvizsgálat, mentési rendszer tervezés
  • üzleti tanácsadói munkavégzés: pl. adat szinkronizáció, üzleti folyamatok tervezése, metacímtár tervezés, munkafolyamatok felmérése, komplex biztonságtechnikai felmérés, auditálás

Idő alapú elszámolás
Ide tartoznak a kiszállások, helyszíni felmérések vagy távolról történő beavatkozás a rendszerbe. Az elszámolható egységek a következők:

  • 1/4 (0.25) konzultációs nap (0 – 120 perc)
  • 1/2 (0.5) konzultációs nap (121 – 240 perc)
  • 1 konzultációs nap (241 – 480 perc)

Az idő alapú elszámolást alakító további tényezők:

  • munkaidőn kívüli (szolgáltatási szinttől függően munkanapokon 17:00 és 08:00 vagy 20:00 és 08:00 óra közötti időszakok) 1,5x szorzóval
  • nem munkanapon történő nappali (nem munkanap 08:00 – 20:00 óra közötti időszak) 1,5x szorzóval
  • nem munkanapon történő éjszakai (nem munkanap 20:00 – 08:00 óra közötti időszak) 2x szorzóval.

Ezek számolása úgy történik, hogy a munkafolyamat teljes egészét percekre bontjuk és azokat a perceket, amelyek a fent részletezett időre esnek, felszorozzuk a megadott értékekkel. Az így kapott összes perc alapján kerül az elszámolandó konzultációs nap rögzítésre.
További befolyásoló tényező lehet a munkát végző konzultánsok / mérnökök száma. Több konzultáns / mérnök kizárólag párhuzamos feladatvégzés esetén számítható fel.

Nap alapú elszámolás
Ide tartozik a dokumentációkészítés, oktatás, a laborban történő tesztelés, illetve a fejlesztés. A legkisebb elszámolható egység a fél (0,5) konzultációs nap. A meghatározott konzultációs nap mennyisége nincs kihatással arra, hogy hányan és mikor végezték el a munkát.

Tolerancia típusú elszámolás
Ide tartoznak a telefonon vagy e-mailben adott segítségnyújtások. A legkisebb elszámolható egység a fél (0,5) konzultációs nap.
Az egy adott projekten, tolerancia típusúként rögzített munkalapokon szereplő időegységek összeadódnak és együttesen kerülnek átszámításra konzultációs napokra.
A meghatározott konzultációs nap mennyisége nincs kihatással arra, hogy hányan és mikor végezték el a munkát.

Konzultációs napok átváltása
Ügyfeleink igényei szerint lehetőség van a konzultációs napok oktatói, illetve rendszertámogatói napokra történő átváltására. Egy konzultációs nap egy oktatói, illetve egy rendszertámogatói napnak felel meg. Előzetes értesítés esetén ügyfeleink a Novell PSH által biztosított konzultációs napokat más informatikai támogatásra, így nem feltétlenül Novell termékekkel kapcsolatos munkákra is felhasználhatják.